sidste nyt

 

SIDSTE NYT

 

 

 

ÆNDRING I BESTYRELSEN

 

Dorthe Jensen har desværre måttet trække sig som formand for Dværgkaninklubben, grundet sygdom.

 

Dorthe har i rigtig mange år gjort et stort og ihærdigt arbejde for klubben og medlemmerne, og set til at der i DK bredt fortsat er stor respekt om klubbens arbejde og dens mange seriøse opdrættere. Vi ser frem til at kunne takke dig, Dorthe for dit mangeårige arbejde på generalforsamlingen i Februar 2017 i Holbæk.

 

Lars Ellyton er indtrådt i bestyrelsen, og bestyrelsen har konstitueret sig med Lars som formand frem til generalforsamlingen. Lars stiller på generalforsamlingen i Februar 2017 op ved valg til formand for ny valgperiode, og ønsker at bidrage aktivt til at føre og flytte klubben videre mod nye mål og nye oplevelser.

 

 

KLUBMESTERSKABER 2016

 

Bestyrelsesmødet d. 13. november 2016 er - grundet flere sidste øjebliks afbud - blevet erstattet af telefoniske samtaler. Her har bestyrelsen besluttet af Klubmesterskaber 2016 ikke afholdes, og der findes således ingen klubvindere for 2016.

 

Klubmesterskaberne var jo planlagt til at foregå i samspil med Bornholms Racekanin-forenings efterårsudstilling i Rønne. Dette blev desværre aflyst pga. udbrud af kaningulsot.

 

 

LU 2017 I HOLBÆK

 

Danmark har heldigvis været forskånet for flere bekræftede tilfælde af kaningulsot de senere uger. Med indgang til den kolde tid og med frostvejr udenfor håber mange at udbrudene nu går i sig selv.

 

Arrangørerne af Landsudstillingen arbejder ihærdigt på forberedelserne af udstillingen, og vi ser frem til at deltage og være en del af LU 2017.

 

FÆLLES CAMP PÅ LU 2017 MED OVERNATNING OG SPISNING

 

Bestyrelsen har nedsat en projektgruppe bestående af Bent Ernstsen og Lars Ellyton, der nu har påbegyndt planlægningen af Dværgkaninklubbens Fælles Camp på LU.

 

Bent og Lars hører allerede nu gerne fra alle de af jer, der ønsker at give en hånd med ved vores gode sociale fællesaktivitet i forbindelse med LU.

 

Bent kan du kontakte på tel. 4034 8092 – mail: info@benie.dk

 

Lars kan du kontakte på på tel. 2891 0353 – mail: lars.ellyton@hotmail.com

 

Du vil modtage information om det samlede arrangement, priser og pladsreservation i December måned.

 

 

DIN SYNLIGHED SOM OPDRÆTTER - AVLERANNONCER 2017

 

Vi er din klub, og vi er der for dig! Derfor tilbyder vi dig at vise og eksponere dit opdræt til alle interesserede.

 

Vi gør al markedsføringen for dig på de ”nye moderne platforme”. Det er en del af at være en aktiv og vedkommende klub.

 

Vi viser din avlerannonce på nettet så alle kanininteresserede – ikke kun DK medlemmer kan se den.

 

Alle kan finde din avlerannonce når de klikker på ”Find opdrætter” på disse sider:

 

  • www.dvaergkaninklubben.dk
  • klubbens nye salgsportal på nettet: www.koebkanin.dk

 

Vi viser din avlerannonce på 2 Facebook sider, både for klubmedlemmer og for alle Facebook brugere i øvrigt.

 

Og så viser vi din annonce i vores 4 årlige udsendelser til de medlemmer, der ønsker at modtage nyhedsbreve med posten.

 

Køb derfor din avlerannonce for KUN kr. 50,- for et år.

 

Indbetal til klubbens bankkonto: 1551 4274978 Skriv navn på din indbetaling!

 

Annoncetekst til din avlerannonce sendes til kontakt@dvaergkaninklubben.dk - Lars Ellyton, Polluxvej 7 3100 Hornbæk.

 

Husk at skrive mailadresse og tlf.nr. i din annonce, så kan købere nemt få kontakt med dig!!

 

Gælder denne udstrakte service udelukkende for de dværgracer du har? Nej!

 

Vi understøtter dig og dit seriøse opdræt. Derfor har vi også visning af de racer og varianter, som klubbens dygtige medlemmer har, og som ikke er dværgracer. Du får altså også vist og eksponeret dine eventuelle andre racer gennem annoncen.

 

Vi kan godt give lidt forbrugeroplysning i forhold til annoncering…

 

I Danmarks Kaninavlerforening kan du købe en års-avlerannonce til Tidsskriftet for kr. 50,-.

Her kommer du så ud med annoncen gennem det trykte blad til alle der i forvejen er opdrættere, men ikke til nye interesserede som vil købe kanin og begynde med avl, og ikke på nettet og ikke på Facebook.

 

Hvis du har udstillet på DK´s Landsudstilling bliver du nævnt på DK´s hjemmeside under fanen avlerannoncer og racebeskrivelser. Har man klikket sig frem til en given race vil du fremgå under den race/variant du har udstillet på seneste LU. Og dette er gratis.

 

Har du ikke udstillet på LU og ønsker du at købe en avlerannonce på DK´s hjemmeside under fanen for avlerannoncer, så koster den kr. 400 ! for en årsannonce.

 

Har du andre racer og eller varianter end det du udstillede på LU, så kan du få dem vist ved at købe en avlerannonce til DK hjemmesiden for kr. 400 ! årligt.

 

 

NYE CHAMPIONATER

 

Vi glæder os til at modtage materiale og kort på nye kommende Championat vindere i Dværgkaninklubbben.

 

Har du en dværgracekanin, som har opnået minimum 3 x 95 point, så send kopi af bedømmelseskort og stambogsattest, så din kanin kan blive Champion kåret.

 

Regler for udstedelse af championater:

 

Dværgkaninklubben alias Hermelinklubben indførte championater som hædersbevisning i 1987. Klubben gik forrest med idéen, og klubbens championater har derfor intet at gøre med Landsudvalget eller registreringen af fremavlscentre.

 

Kaninen skal være udstillet som voksendyr og have opnået mindst 3 x 95 point.

 

De 3 bedømmelser skal være foretaget af mindst 2 forskellige dommere.

 

Ét af de 3 resultater må komme fra en ”staldbedømmelse”, når denne er annonceret i TFK og åben for alle DK-medlemmer.

 

Der er ingen tidsgrænse på bedømmelserne, og intet krav om, at kaninen skal være egen avl. Opdrætter oplyses på championatet. Hver kanin kan kun blive champion én gang.

 

Kopi af registreringsattest og bedømmelseskort sendes til formanden senest 10 dage forud for klubbens årlige generalforsamling (på landsudstillingen). Championaterne uddeles i form af diplom på landsudstillingen. Championatvinderne offentliggøres derefter i klubbladet og på hjemmesiden.

 

Grand Champion

 

Har du en Dværgracekanin, der har opnået min 6 x 95 point efter samme kriterier som for Champion, så kan din kanin blive kåret til Grand Champion.

 

Alt championat materiale sendes til Lars Ellyton, Polluxvej 7 – Saunte, 3100 Hornbæk.

 

Vi glæder os til at kunne overrække diplomer på Landsudstillingen i Holbæk.

 

 

FAKTAOPLYSNING OM DEN NU TILGÆNGELIGE RHDV2 VACCINE I DANMARK

 

Danmarks Kaninavlerforening har netop lagt faktaoplysninger ud om Eravac vaccinen, den der tidligere hed Cunipravac. Vaccinen er nu tilgængelig hos dyrlæger i Danmark, og artiklen beskriver alle relevante forhold omkring vaccinen.

 

Gå til DK´s hjemmeside www.kaniner.dk og klik på artiklen for at læse nærmere.

 

- - - - - -

 

Lars Ellyton - 10.11.16 Kl. 13.50

 

 

 

NYE ANVISNINGER FRA DK´S HOVEDBESTYRELSE FOR VHD

 

Danmarks Kaninavlerforenings Hovedbestyrelse har idag udsendt følgende anvisninger og informationer:

 

Hovedbestyrelsens anbefaling vedr. VHD, herunder vaccination

 

På det seneste har vi oplevet, at VHD er kommet til Danmark i form af VHD-2.

 

Vi skal nok desværre vænne os til den situation, og ved kommende udbrud iværksætte en række foranstaltninger for at minimere smittespredningen.

 

Udover de tidligere nævnte forholdsregler vil Hovedbestyrelsen anbefale, at der ved fremtidige udbrud/tilfælde af VHD, bekræftet af Veterinærinstituttet, etableres en zone/område på min. 30 km´s afstand/radius fra udbruddet, hvor man lukker ned for udstillinger, stævner og samling af kaniner samt køb og salg af kaniner. Perioden for en sådan lukning af nævnte kaninaktiviteter anbefales at være på mindst 30 dage fra datoen for det bekræftede udbrud/tilfælde.

 

Den næste store udfordring for DK bliver vaccination. Her skal det, for at undgå enhver tvivl, understreges, at det vil være en frivillig afgørelse. Det vil aldrig komme på tale, at indføre tvangsvaccination eller obligatorisk vaccination. En udstillingsledelse kan dog i særlige tilfælde af frivillighedens vej indføre et krav om vaccination i forbindelse med en udstilling, f.eks ved Europaudstillingen.

 

Vaccinationsprogrammer og –aktiviteter bør være et regionalt eller lokalt anliggende. DK vil som sådan ikke være organisator på disse aktiviteter, men være behjælpelig med rådgivning og styring.

 

De første udfordringer vil være at få kortlagt en oversigt over tilgængelige vacciner, priser og vaccinationsprocedurer. Med henblik på at få løst disse opgaver, planlægger Hovedbestyrelsen, at nedsætte en “vaccinationsgruppe” der skal forestå en kortlægning af hele vaccinationsproblematikken og en rådgivning omkring vaccination for dem der måtte ønske dette.

 

Hovedbestyrelsen

 

- - - -

 

Lars Ellyton - 24.10.16 Kl. 10.45

 

 

 

NYT BEKRÆFTET TILFÆLDE AF KANINGULSOT - VHD2 I KRUSÅ, SØNDERJYLLAND

 

Danmarks Kaninavlerforening har her mandag formiddag meddelt følgende:

 

 

DTU´s Veterinærinstitut, har her til morgen meddelt følgende:

 

”Der er diagnosticeret VHD type 2 i tam-kanin indsendt fra Kruså”.

 

- - -

 

Lars Ellyton 17.10.16 - Kl. 12.45

 

 

 

INDLÆG OM SITUATIONEN OMKRING KANINGULSOT - AF CARSTEN PHILIPSEN - DK´S LANDSFORMAND

 

Betragtninger og forholdsregler vedr. VHD

 

VHD har taget sit indtog i Danmark, og dermed er den sidste rest af VHD-frit område i Europa faldet. Det øvrige Europa har gennem flere år vaccineret og på denne basis etableret en håndtering af den permanente sygdom, VHD. - VHD i Danmark er kommet for at blive, som i det øvrige Europa. Vi blev taget “på sengen” ved udbruddene på Bornholm og Endelave og reagerede ad hoc på basis af lidt forældede bekræftede tilfælde og på geografien. Det har ikke været præventivt, men “brandslukning” ved registrerede tilfælde. Hedensted var et eksempel, hvor hurtigt det kan skifte. Her troede vi, at alt var i aftagen og så fik vi pludselig nogle resultater fra Tyskland, der gav os et andet billede af situationen. Det gav beklageligvis lidt forvirring omkring vores udmeldinger, hvilket beklages

 

Der skal iværksættes en overordnet præventiv aktivitet/program. Her må man først gøre sig klart, at vi i Danmarks Kaninavlerforening kun har “styr” på en meget lille procentdel, af Danmarks kaniner. Danmarks Statistik vurdere at der er op i mod 70.000 kælekaniner, hertil kommer vildkaniner og nu også harer. Alle tre grupper farer frit rundt i hele Danmark. Hvad vi end måtte gøre af lukninger og karantæner m.m vil disse 95% ikke kunne respektere dette.

 

Smitten er der, vil vedblive at være der og risikoen kan aldrig nulstilles med de tusindvis af kaniner, vildkaniner og harer der bevæger sig rundt i fædrelandet. Vi kan så i DK sikre vores egne kaniner ved vaccination. Regional og lokal lukning af udstillinger i betændte områder har ligeledes en værdi til at minimere antallet af tilfælde. Men når lukningen iværksættes i et afgrænset område, har smitten dog allerede fat, og 5 km uden for det lukkede område løber smitten videre. En smitte følger ikke geografiske zoner eller grænser.

 

Formålet med lokale og regionale lukninger af udstillinger er primært for at sikre egne kaniner mod smitte, og der er avlerne og lokalforeningerne nok de første til at melde ud. Der er jo ingen der ønsker sine dyr smittet med VHD

 

Den tyske landsformand for det tyske kaninforbund har udtalt “ den der elsker sine kaniner vaccinerer dem”. Jeg mener også, at vi i DK, en lille enklave af kanineejere, i det store felt af kaniner i Danmark, skal sikre vores dyr ved at bruge fornuften, udstille hvor det er forsvarligt og vaccinere. Vaccination bliver den store udfordring fremover, hvor tilgængelighed og pris parametrene vil spille en stor rolle.

 

Sammenfattende vil håndteringen af VHD bygge på den enkelte kaninavlers vurdering, fornuftige tiltag, forsigtighed og præventive foranstaltninger i form af vaccination. ER der der mistanke i et område, bør man lokalt etablere et område, hvor der udvises den yderste forsigtighed dvs nedlukning af udstillinger, undgå samling af kaniner m.m.

 

Carsten Philipsen - Landsformand

 

- - -

 

Lars Ellyton - Medieansvarlig

11.10.16 - Kl. 15.35

 

 

 

PRØVERESULTAT FRA TYSKLAND

 

DK har mandag udsendt nyt på sin hjemmeside omkring de udestående resultater for laboratorieundersøgte kaniner på Tysk laboratorium:

 

”Der er i dag modtaget besked om 3 prøver. Der er fundet VHD type 2 i kanin indsendt fra Hedensted, mens prøver fra kaniner indsendt fra Assens og Rødding er negative.

 

Carsten Philipsen - Landsformand”

 

- - -

 

Lars Ellyton: Der foreligger ingen beskrivelser eller anvisninger fra Veterinærudvalget på hvorledes dette nye udbrud spiller ind i forhold til at vi hver især skal holde os hjemme, og holde vores dyr for sig selv, samtidig med at der åbnes for udstillinger, samtidig med at der er et nyt laboratoriekonstateret udbrud af kaningulsot i Danmark, denne gang Hedensted.

 

På seneste repræsentantskabsmøde i maj 2016 forespurgte Anton Dam fra talerstolen til hvilken berettigelse og hvilket formål Veterinærudvalget var nedsat. Svaret herpå var at Veterinærudvalget var nedsat til at håndtere særlige og kritiske situationer i tilfælde af alvorlige sygdomsudbrud i Danmark, samt til at håndtere situationer omkring karantæner og transportrestriktioner, som måtte opstå på grund af sygdomsudbrud eller myndigheders anbefalinger eller krav. Af mange samtaler med medlemmer ved jeg, at jeg ikke er den eneste der savner tilstedeværelsen af Veterinærudvalget i den pågående sygdomssituation. Og hvis der er udfordringer kommunikationsmæssigt, så er der et Kommunikationsudvalg, der har til opgave at levere kommunikation i DK.

 

Lars Ellyton - Medieansvarlig

11.10.16 - Kl. 15.30

 

 

 

OPDATEREDE ANBEFALINGER OMKRING AFHOLDELSE AF ARRANGEMENTER

 

DK´s Hovedbestyrelse har mandag offentliggjort følgende:

 

På baggrund af den aktuelle situation omkring VHD-sygdommen, har hovedbestyrelsen, på møde afholdt 9. oktober, besluttet at anbefale, at der med forsigtighed, hvor lokalforeningerne skønner det er forsvarligt, kan åbnes op for samlinger med kaniner.

 

Denne beslutning har været drøftet med Fødevarestyrelsen, der understreger, at en samling skal ske i overensstemmelse med det gældende sæt anbefalinger fra Fødevarestyrelsen.

 

Lokalforeningerne i det område, hvor der afholdes en samling af kaniner, skal således sikre sig at en sådan aktivitet sker med forsigtighed. I tilfælde af mistanke om VHD i området, bør udstillingen straks aflyses.

 

HOVEDBESTYRELSEN

 

- - -

 

Lars Ellyton: Når man i udtalelsen nævner at samlinger skal ske i overensstemmelse med Fødevarestyrelsens gældende sæt anbefalinger, så er det Fødevarestyrelsens generelle sæt anbefalinger omkring påpasselighed og hygiejne man henviser til. Der er ikke kommet nye eller specifikke sæt anbefalinger i forbindelse med udbrudene af kaningulsot / RHDV2.

 

Når man i udtalelsen skriver VHD, så tænkes der på udbrud af RHDV2, som er konstateret senest. VHD altså kaningulsoten i sin grundform er ikke konstateret i forbindelse med efterårets udbrud.

 

Lars Ellyton - Medieansvarlig

11.10.16 - Kl. 15.25

 

 

 

FORLÆNGELSE AF SAMLINGS- OG UDSTILLINGSSTOP I DANMARK

 

DK´s landsformand Carsten Philipsen har for kort tid siden udsendt følgende meddelelse, nu hvor halvdelen af testresultaterne fra laboratorie i Tyskland foreligger:

 

Vigtig meddelelse fra Veterinærinstituttet vedr. analyse resultater fra det tyske laboratorium

 

DTU´s Veterinærinstitut har sent fredag eftermiddag telefonisk meddelt undertegnede følgende vedr. situationen omkring VHD.

 

De fremsendte prøver til det tyske laboratorium har vist positiv reaktion for VHD2 for prøverne fra Bornholm og Endelave.

 

Prøven fra Roskilde/Holbæk har reageret negativt på VHD, og dermed en afkræftelse på VHD

 

Der afventes fortsat resultater fra 2-3 prøver fra det øvrige Danmark fra det tyske laboratorium.

Instituttet lagde stor vægt på, at vi i Danmarks Kaninavlerforening fortsat henstiller, at der ikke udstilles eller afvikles stævner og samlinger af kaniner indtil situationen er fuldt afklaret og dermed afventer de seneste resultater fra laboratoriet i Tyskland.

 

DK følger Instituttet henstilling om, at der ikke afvikles stævner, udstillinger eller samling af kaniner indtil situationen er afklaret.

 

Dette betyder at en sådan foranstaltning om ikke at udstille og afvikle stævner og samling af kaniner indtil videre fortsætter efter den 3. oktober.

 

Så snart der er en afklaring / Instituttet giver accept af en normalisering af situationen, vil Hovedbestyrelsen meddele anbefaling til nye tiltag.

 

Carsten Philipsen

Landsformand

 

- - -

 

Venlige hilsner

 

Lars Ellyton - Medieansvarlig

30.09.16 - kl. 19.05

 

 

NYT OM VILDKANINEN FRA ENDELAVE MED RHDV SYGDOM I SIG

 

Så er der nyt om laboratorieundersøgelsen af vildkaninen fra Endelave.

 

Rasmus Bjerner fra DK´s hovedbestyrelse har på DK´s FB side for kaninavlere i DK for kort tid siden videredelt et opslag fra Horsens og Omegns Kaninavlerforenings FB-side!

 

Heri fremgår det, at den undersøgte vildkanin, efter undersøgelse i Danmark blev videresendt til de svenske veterinærmyndigheder for nærmere fastslåelse af om den var død af RHDV1 eller RHDV2, og at denne undersøgelse ikke førte til endeligt resultat, hvorfor kaninen nu er sendt til veterinærlaboratorium i Tyskland for yderligere undersøgelse.

 

Hvorfor en sådan oplysning ikke foreligger fra Veterinærudvalget, eller offentliggøres på DK´s officielle hjemmeside og FB side, men i stedet oplyses på lokalafdeling Horsens side, skal jeg ikke kunne redegøre nærmere for.

 

Men dette synes at være status omkring det seneste officielle konstaterede "VHD tilfælde" i Danmark.

 

Lars Ellyton - 23.09.16 - kl. 19.10

 

 

 

NYT FRA DK´s HOVEDBESTYRELSE MED ÅBNING FOR FORSAMLING OG UDSTILLING IGEN I NÆSTEN HEL DANMARK

 

Så er der nyt fra DK´s hovedbestyrelse med åbning for udstilling og samling i næsten hele Danmark igen. Læs deres meddelelse her:

 

Hovedbestyrelsens vurdering og anbefalinger vedr. VHD2

 

HB tog en beslutning, efter tilfældene på Bornholm, om at anbefale, at man ikke afviklede samlinger af kaniner og mødearrangementer blandt kaninholdere frem til 3. oktober, for at forsøge at fastfryse situationen og danne os et bedre overblik over udbredelsen.

 

Situationen er pt., at der er konstateret VHD hos flere besætninger på Bornholm forårsaget af udbrud hos de vilde kaniner på øen. Derudover er der konstateret VHD blandt de vilde kaniner på Endelave.

 

HB har efter nøje konsultation med veterinærerne vurderet, at den aktuelle VHD2 situation åbner op for udstillinger og stævner efter den 3. oktober, når dette sker med forsigtighed og varsomt. Det vil være den lokale forenings vurdering og afgørelse. Dette dog med undtagelse af Bornholm, hvor der stadig efter det oplyste, dør kaniner i den vilde bestand.

 

Hovedbestyrelsen fraråder på det kraftigste kaninkontakt til Bornholm, Endelave og Fanø (pga. myxomatose), samt at man skal være ekstra påpasselig i områder med vildkaniner og i forbindelse med kontakt til udlandet, i særdeleshed Sverige og Tyskland.

 

Overordnet skal man bruge den sunde fornuft på baggrund af de mange informationer der er givet om nødvendige tiltag og foranstaltninger.

 

Hovedbestyrelsen

 

 

- Lars Ellyton 23.09.16 - Kl. 10.35

 

 

NYHEDSBREV .. Om hvad du gør hvis din kanin får RHDV2, og alt om vaccinering.. for og imod

 

Dværgkaninklubben har netop udgivet nyhedsbrev til alle sine medlemmer med:

 

  • Sidste nyt om kaningulsot situationen
  • Nye oplysninger om hvad man skal tage sig i agt for
  • Anmeldelsesregler ved sygdomsudbrud, påbud contra henstillinger i Danmark
  • Anbefalinger fra det brittiske kaninforbund og det tyske kaninforbund til deres medlemmer, hvor mange nyttige oplysninger kan bruges af alle danske kaninejere og kaninopdrættere
  • Detaljeret gennemgang af kendte og benyttede vacciner i landene omkring os, erfaringer med dem, bivirkninger, priser mm.

 

Artiklen indeholder så mange oplysende og vigtige informationer at vi her lægger nyhedsbrevet ud til alle kaninejere til læsning.

Vi ønsker at oplyse så objektivt som muligt og til så mange kaninejere som muligt.

 

Vil du læse nyhedsbrevet, så klik HER

 

Rigtig god læselyst -

 

Venlige hilsner

Lars Ellyton - Medieansvarlig

 

18.09.16 Kl. 11.15

 

 

 

NYT FRA DANMARKS KANINAVLERFORENING

 

Danmarks Kaninavlerforening (DK) har på sin hjemmeside idag orienteret om muligt udbrud af RVHD2 ved Endelave. En kanin er sendt til veterinær undersøgelse. DK vil orientere nærmere når resultatet foreligger.

 

Ligeledes er der rapporteret om myxomatoseudbrud blandt vilde kaniner på Fanø.

 

DK´s formand Carsten Philipsen har idag på samme hjemmeside orienteret om anmeldelsesregler i tilfælde af mistænkelige dødsfald, der kunne ligne RVHD2.

 

Læs nærmere her: www.kaniner.dk

 

Venlige hilsner Lars Ellyton

08.09.16 - kl. 17.05

 

 

 

I TILFÆLDE AF...

 

I næste uge belyser jeg i artikel hvordan man skal forholde sig, hvis der sker mistænkelige dødsfald i stalden, hvilket ansvar dyrlægen har – og myndighederne har, og hvem der betaler for hvad, såfremt der er mistanke om kaningulsot / RVHD2 udbrud.

 

Jeg vil også gennemgå de forskellige vaccinationsprodukter, som landene omkring os benytter, og hvad de indeholder af beskyttelse og risici.

 

Har du spørgsmål du ønsker svar på, eller information du mener skal indgå, så skriv til mig. Jeg hører meget gerne fra dig.

Skriv til kontakt@dvaergkaninklubben.dk.

 

I disse sygdomsmæssige usikre tider er det vigtigt med så meget neutral og oplysende information som mulig.

Venlige hilsner Lars Ellyton

 

08.09.16 - kl. 11.30

 

 

BEKRÆFTEDE OG UBEKRÆFTEDE UDBRUD AF KANINGULSOT / RVHD2

 

Jeg tror jeg taler for alle, når jeg siger at tanken om at få RVHD2 i sin stald er et mareridtscenarie. Tanken om at stort set alle dyr forsvinder er en forfærdelig tanke. Derfor er der stor interesse for at vide noget om nye udbrud i Danmark.

 

Vi skal huske at kun en delmængde af alle kaniner i Danmark ejes af medlemmer af Danmarks Kaninavlerforening (DK).

 

Findes der 5, 10 eler 20 gange så mange kaniner hos mennesker i Danmark, som ikke er DK medlemmer? Ingen kender svaret. Kun et synes sikkert.. der er flere kaniner hos kaninejere, som ikke er medlemmer af DK, end kaniner hos DK medlemmer. Kaniner er jo et elsket kæledyr.

 

Det vil derfor også kunne være dødsfald blandt kaniner pga. RVHD2, hos danskere som ikke DK medlemmer. Og ingen ved hvordan disse dødsfald håndteres.

 

Der dør hele tiden enkelte kaniner i staldene derhjemme, sådan som der altid har gjort, og uden at dette har noget at gøre med RVHD2. Derfor kan visse dødsfald nu komme til at blive tænkt ind i RVHD2 udbrud, uden at være det. Så alle dødsfald er ikke lig med RVHD2 dødsfald.

 

Omvendt kan man ikke konkludere, at kun indsendte kaniner, testede og bekræftede på laboratorium i Stockholm, Sverige på vegne af Fødevarestyrelsen er udtryk for det reelle antal udbrud.

 

Sandheden ligger et sted imellem disse to punkter!

 

Derfor giver det mening at operere med to kategorier, nemlig bekræftede tilfælde og ubekræftede tilfælde.

 

De bekræftede tilfælde er 100 % sikre. Blandt de ubekræftede tilfælde skal en delmængde trækkes fra.

 

I Sverige har man oprettet et oversigtskort, hvor man kan indberette (plotte) nye udbrud ind, hvor røde er veterinært bekræftede tilfælde, og hvor gule er egenindberettede tilfælde, hvor sygdoms- og dødsforløb matcher med symptomer for RVHD2.

 

Det giver et godt overblik, og det giver plads til at hver enkelt opdrætter selv kan tolke og konkludere.

 

For sandheden.. den ultimative sandhed.. den vil aldrig nogensinde eksistere!

 

Derfor er oplysning og åbenhed den eneste vej frem.

 

Venlige hilsner Lars Ellyton

08.09.16 Kl. 11.30

 

 

OPLYSNING OM KANINGULSOT / RVHD2

 

Danmarks Kaninavlerforening har i fællesskab med Dværgkaninklubben udgivet denne oplysende oversigt for udbrud af kaningulsot / RVHD2 blandt kaniner:

 

Den smitsomme og yderst dødelige kaninsygdom (R)VHD2 (også kaldet Kaningulsot) har ramt Danmark d. 24/08-2016. Type 2 har været kendt siden 2010 i Frankrig, og den har ramt flere europæiske lande.

 

Smittebærere:

 

• Vild- og tamkaniner. Primært via blod, afføring, urin og pels

 

• Insekter. Blodsugende insekter som myg er oplagte smittebærer

 

• Mennesker/dyr, der færdes blandt smittede dyr / i områder med smittede dyr.

 

Inkubationstid:

 

• 24 – 72 timer

 

• Evt. 12 – 36 timer efterfølgende med symptomer.

 

Symptomer:

 

• Pludselig død (ingen forudgående symptomer)

 

• Høj feber

 

• Nedsat / ingen appetit

 

• Klart-blodigt udflåd fra næsen

 

• Kramper, efterfulgt af faldende temperatur og død.

 

(R)VHD2 er bekræftet i:

 

• Det sydlige Sverige t.o.m det sydlige Uppland

 

• Nordtyskland, 5-10 km fra den Dansk/Tyske grænse

 

• Bornholm.

 

Hvor er risiko for smitte stor:

 

• Områder, hvor vilde kaniner færdes/lever

 

• Strækninger, hvor trækfugle mellemlander/fouragerer.

 

Hvordan skal man forholde sig ved mistænkelige dødsfald blandt ens kaniner / ved fund af døde vilde kaniner:

 

• Kontakt dyrlæge pr. telefon

 

• Bortskaf de døde dyr enten ved afbrænding, dyb nedgravning (½ m. +) eller afleveres på forbrændingsanlæg (anvist på fødevarestyrelsens hjemmeside)

 

• Undgå kontakt med andre kaniner.

 

Hvordan skal man forholde sig ved mistanke om symptomer:

 

• Kontakt dyrlæge pr. telefon.

 

Hvad kan man gøre forebyggende derhjemme:

 

• Undgå at besøge andre.. både med og uden kanin medbragt

 

• Undgå at deltage i møder og samlinger med andre kaninopdrættere/hoppere.

 

• Undgå at gå tur med din kanin i sele

 

• Undgå at have dine kanin ude i græsningsbure

 

• Overvej nøje hvor du plukker græs til din kanin, og overvej forebyggende at undlade græsplukning i denne begrænsede periode. Dette gælder også indsamling af tørret græs/hø

 

• Sørg for at have net for vinduer/døre til stalden/burene, så besøg af flyvende insekter minimeres

 

• Hav ikke vand stående i baljer/kander mv. i stalden

 

• Hent frisk drikkevand at give til kaninerne hver dag, og tag kanden med ind i huset

 

• Hæld gerne overskydende vand fra trugene før du giver nyt friskt vand

 

• Overvej hyppigere afvaskninger af vand og fodertrug

 

• Skift til staldtøj og sko/støvler – smitten kan sidde i tøj og sko og bæres videre på den måde

 

• Overvej at descinficere sko ved ud/indgang til stalden

 

• Kig til dyrene morgen og aften, og se til at give dig tid til at se og lugte efter i stalden

 

• Mug hyppigere ud i burene, og se til at binde sækkene med møg til, så insekter ikke kan komme til det

 

• Hvis du har kaninmøgbunke i haven, så få den dækket over, så insekter ikke kan komme til den

 

• Oplever du dødsfald i stalden – og det sker jo naturligt uden at det behøver at have noget med VHD/VHD2 at gøre – så tag engangshandsker på / brug avis at svøbe i, når du bortfjerner dyret, og se til at det bliver brændt eller smidt til skrald i lukket pose. Det er bedre at forebygge, i tilfælde af at det skulle vise sig at være den frygtede sygdom, som du derved hjælper med at smitte videre, hvis du ikke beskytter dig

 

• Nogle descinficerer tillige burene i forbindelse med at de muger ud, ligesom de descinficerer redskaber, foderspand mv. Alt sammen forebyggende

 

• Kontakt dyrlæge hvis du oplever dødsfald eller har alvorlig mistanke om sygdomsudbrud.

 

Lars Ellyton

 

02.09.16 - Kl. 12.00

 

 

MISTANKE OM UDBRUD AF RVHD2/VHD PÅ SJÆLLAND

 

Danmarks Kaninavlerforening har idag fået information om 2 tilfælde, hvor der er pludselige dødsfald blandt kaniner.

 

Det er en kaninejer i Glumsø, der har mistet sine 3 kaniner. Dyrlægen mener uden obduktion eller nærmere analyse at det sandsynligvis er VHD, og dyrlægen er også kontaktet af en kaninejer i Skævinge der har været ude for det samme.

 

Kaninerne er brændt, og ikke analyseret nærmere.

 

Derfor kan det ikke fastslås endeligt.

 

Lars Ellyton

 

29.08.16 - Kl. 21.20

 

AFKLARING OMKRING RVHD2 SITUATIONEN

 

Danmarks kaninavlerforening udsendte i går information om, at man på det kraftigste anbefaler, at man ikke afholder udstillinger og møder i Danmark, foreløbig frem til 3. oktober 2016.

 

Baggrunden herfor er de geografisk nærtliggende udbrud lige syd for den tyske grænse, samt i det sydlige Sverige. Dertil er Bornholm jo desværre ramt af alvorlige udbrud.

 

Det er som forebyggende foranstaltning at man anbefaler alle kaninfolk til at undlade fællesaktiviteter, da smitten let spredes, og at den er meget aggressiv, når den er i udbrud.

 

Danmarks Kaninavlerforening har ikke bemyndigelse til at udstikke udstillings- eller mødeforbud, som nogen tror. Derfor foreningens kraftige opfordring til at man ikke afholder arrangementer og mødes.

 

Fødevarestyrelsen har generelle anbefalinger i tilfælde af sygdomsudbrud.

 

Disse går på god hygiejne, ikke fritstående vand i dunke eller spande i stalden. Afvaskning af vandskåle. Descinficering af sko og tøj, samt hyppig rengøring i bure og stalde, herunder muligt brug af descinficerende midler. Ligeledes at bortskaffe affald efter mugning ved at lukke sækkene til, eller dække møget over, så insekter og fugle ikke kan få adgang til det. Dertil nøje at overveje hvor man plukker grønt, eller at udelade det i denne korte periode.

 

Fødevarestyrelsen kommer ikke med forbud af nogen art i forhold til RVHD2 blandt tamme og vilde kaniner.

 

Grunden hertil er, at kaniner er hobbydyr, og rubriceres på linie med slanger, papegøjer mv. Der er således ikke erhvervsmæssige interesser eller lignende at skulle tage i betragtning for styrelsen.

 

Samlet set kan jeg kun opfordre hver af jer til fortsat at tænke jer godt om, og gøre forebyggende hvad I kan, og hvad I selv ønsker der skal foregå i jeres stald.

 

ER du i tvivl, så er du ikke i tvivl!!

 

Er du i tvivl om du skal mødes med en af dine gode kaninbekendte til aftenhygge, så lad være. Kaffehyggen kan jo nydes sammen om nogle måneder. Er du i tvivl om du skal lade nogen komme på besøg i din stald, så sig nej. Og frem for alt, lad være med at købe eller sælge dyr, og dermed flytte rundt på dyr.

 

Venligste hilsner Lars Ellyton

 

28.08.16 - Kl. 10.30

 

 

AFLYSNING AF UDSTILLINGER OG ARRANGEMENTER i DANMARK

 

Ringkøbing-Ulfborg-Vemb Kaninavlerforening har netop fået at vide fra DK, at de skal aflyse deres sommerudstilling i morgen pga. RVHD2 udbrud i Danmark, og at udstillinger og arrangementer i Danmark aflyses midlertidigt.

 

Vi afventer yderligere forholdsregler og begrænsninger fra DK.

Indtil da, så undlad at opsøge andre opdrættere og have kontakt med fremmede dyr.

Det skader i hvert fald ikke at tage forholdsregler lige nu.

 

Lars Ellyton

 

27.08.16 - Kl. 16.30

 

 

2 ARTIKLER OM RVHD2 TIL KLUBBENS MEDLEMMER

 

Der er netop udgivet 2 artikler om RVHD2 sygdommen. Artiklerne er udsendt via nyhedsbrev og opslået på klubbens FB side.

 

Har du ikke fået tilmeldt dig, så du får artikler og informationer direkte fra klubben så gør det med det samme.

 

Mail til: kontakt@dvaergkaninklubben.dk eller anmod på FB siden.

 

 

Ønsker du at læse artiklerne nu, så klik på nedenstående links.

 

SUNDHED & SYGDOM: - om RVHD2

 

BESKRIVELSE AF RVHD2

 

 

Venlige hilsner

 

Lars Ellyton

 

26.08.16 - Kl. 12.45

 

 

NYE UDBRUD I STALDE PÅ BORNHOLM

26.08.16 - Kl. 10.25

 

Vi har desværre dårlige nyheder. Ja, tragiske nyheder.

 

Det fortsætter desværre med udbrud i stalde på Bornholm. Nu er det Jesper Tranberg og Henning hansen der har dødsfald i deres stalde. Der meldes om rigtig mange døde vildkaniner liggende rundt om i landskabet på øen. Store smittekilder fremadrettet. I Sverige har man veterinært konstateret at sygdommen har holdt sig levende i 3 måneder efter dyrets død.

 

Vi sender de varmeste tanker til Jesper og Henning og alle andre der er blevet ramt af denne meget agressive og ødelæggende sygdomshærgen, og håber besætningen slipper nådig igennem.

 

Vi vil rigtig gerne ud med informationer til alle klubbens medlemmer i takt med at der er nyt at viderebringe.

 

DU kan hjælpe os ved at maile mailadresser på de opdrættere du har kontakt med, eller via at invitere dem ind vores FB side. Mail til kontakt@dvaergkaninklubben.dk.

 

Lars Ellyton

 

 

BEKRÆFTET UDBRUD AF VHD-TYPE 2 I BESÆTNING PÅ BORNHOLM

24.08.16 - Kl. 10.16

 

Jørgen Larsen, formand for Danmarks Kaninavlerforenings Veterinære og dyreetiske udvalg har netop bekræftet, at det alvorlige sygdomsudbrud i en besætning på Bornholm, som tog livet af næsten alle dyr i besætningen indenfor få døgn, er VHD - Type2.

Type 2 er udtryk for at det er en mutation af den kendte VHD virus. Der er pt. ikke vaccine eller andet tilgængeligt mod denne agressive mutation af virusen.

 

Nu afventer DK Fødevarestyrelsens anvisning af hvorledes dette påvirker kaninopdrættere og deres besætninger i Danmark, i forhold til forholdsregler, karantæneområder/tid mv.

 

Som oplyst af Jørgen Larsen på DK´s hjemmeside igår, så blev der med det samme taget de nødvendige forholdsregler i form af isolation af den pågældende besætning.

 

Du vil blive opdateret her på siden i takt med at der kommer nye oplysninger frem.

 

Lars Ellyton

 

NYT OM TRANSPORT TIL OG FRA BORNHOLM AF KANINER - OG OM KANINSYGDOM I UDBRUD

 

Af Dorthe Jensen - Formand, d. 23. August 2016

 

Dværgkaninklubben følger i øjeblikket udviklingen meget nøje, både hvad angår regler for transport af kaniner gennem Sverige, og ikke mindst det tiltagende antal rapporterede tilfælde af RVHD-2 i vores nabolande, hhv. nordlige Tyskland og sydlige Sverige. Vi er ligeledes informeret om, at der fra Bornholm er indsendt en kanin til obduktion, som man afventer testresultatet af, og dette følger vi naturligvis også med i.

 

Klubben har den 20. – 23. oktober klubmesterskaber på Bornholm, der kan blive berørt af begge disse sager.

Jeg har kontaktet formand for DK Carsten Philipsen med en appel om, at man fra DK’s side går ind i transportsagen og forsøger forhandling med de svenske instanser om en transitaftale. Det vil være en klar fordel for alle, hvis denne sag bliver forhandlet mellem de ”højere magter” og ikke bliver et individuelt anliggende med forskelligt udfald, hver gang en transport krydser grænsen. Her tænker jeg først og fremmest på den angivne dyrlægekontrol af svensk dyrlæge, som vel i praksis kan vare alt mellem 10 min. og 4-5 timer – med returkørsel eller mistede færgeafgange til følge.

 

Med vore dages deling af informationer på de sociale medier kan transportsagen her løbe helt af sporet, og mange har sikkert allerede hørt rygterne om, hvordan en kanin blev forlangt aflivet ved grænsen, - selvom jeg ikke ved, om det var et medlem eller hvad den i øvrigt blev afvist for. Eksemplet er et godt bevis på, hvad der sker, når brudstykker af en hændelse begynder at cykle rundt i medierne. Vi har brug for klare aftaler mellem myndighederne og på skrift, evt. udmøntet i en blanket der kan udskrives via DK’s hjemmeside, - så alle parter ved, hvordan de skal agere i situationen.

VHD – eller RVHD-2 (hvor ”2” indikerer mutationen) er en kaninsygdom med ekstrem høj dødelighed på meget kort tid. Sygdommen har haft tiltagende forekomst i udlandet de seneste 15 år og fyldte en del i debatten, dengang grænserne blev åbnet og karantænekravene her i landet blev ophævet. VHD topper hvert år i sensommer og efterår i perioden med de store fugletræk, fuldstændig ligesom myxomatose. Henover landområderne tyder meget på, at fluer og myg bærer smitten fra fugleområder ved kysten ind i landet, dvs. også ligesom ved myxomatose.

 

Stalde, kaniner og mennesker der er berørt af sygdommen har anmeldelsespligt og en måneds karantæne efter det sidste udbrud, inden de må deltage i noget som helst, der har med kaniner at gøre. Plus velsagtens med diverse krav om desinficering af stald og bure, som jeg ikke kender det eksakte omfang af.

Ligesom ved myxomatose-udbrud bør kaninopdrættere især i kystområderne kraftigt overveje deres fodring med frisk græs og brug af græsningsbure. Flue- og myggenet på staldens vinduer kan også anbefales. Og drikkevand bør tappes frisk fra hanen hver dag, ikke tages fra en regnvandstønde/beholder (dette er en dokumenteret smittekilde, myg/myggelarver). Staldbesøg mv. bør selvfølgelig også overvejes eller ske med omtanke.

 

Dette er ikke nyheder. Dette er helt almindelige myxomatose-forholdsregler i august-oktober, uanset den nuværende situation.

Som formand af Dværgkaninklubben vil jeg kun forholde mig til egne arrangementer, og her er det helt afgørende, hvordan situationen i den næste måned udvikler sig. Der er lige nu 2 måneder til arrangementet på Bornholm, og vi skal en måned længere frem, inden vi tager endelige beslutninger i nogen retninger.

 

Det er vigtigt, at vi alle holder hovedet koldt og handler fornuftigt i den kommende tid.

Dværgkaninklubben lover at udsende en orientering som denne hver uge i den kommende måned. Vi beder dog om forståelse for, at det ikke nytter med forhastede konklusioner, løse rygter eller fantasifulde teorier om alt det, der kan ske og ikke ske.

 

På forhånd tak.

De bedste hilsener fra Dorthe Jensen

 

 

 

 

VIGTIGE INFORMATIONER - 23. AUGUST 2016

 

TRANSITTRANSPORT AF KANINER GENNEM SVERIGE

 

Når Dorthe Jensen i orienteringen skriver om en transportsag, så handler det om følgende forhold, der er blevet afdækket:

 

Jesper Tranberg, Rønne – Formand for Bornholms Racekanin Forening og mangeårigt medlem af Dværgkaninklubben har for kort tid siden afdækket, at der i Sverige er blevet indført nye regler for gennemrejse med kaniner i Sverige. Regler viser sig at være gældende fra 2008.

Gennem Jespers dialog med det svenske Jordbruksverk blev det afklaret, at de svenske regler foreskriver at 1 person max.må tage 5 kaniner med sig ind i Sverige.

 

Hvis man skal have flere kaniner ind i Sverige, skal man have en importtilladelse, og det koster SEK 500 at komme ind i Sverige med kaninerne, ligesom der skal være en attesterende dyrlæge tilstede når kaninerne bliver pakket i transportkasser hjemme i stalden.

Det vil selvfølgelig have alvorlige konsekvenser for alle bornholmske opdrættere, der ønsker at udstille i Danmark og at køre transit med dyrene gennem sydsverige.

 

Ligeledes har det afgørende påvirkning på øvrige danske udstillere, der ønsker at udstille på bornholmske udstillinger, eksempelvis Dværgkaninklubbens kommende klubmesterskaber i Oktober 2016 i Rønne.Her har klubben planeret fællestransport af dyr derover.

 

På baggrund af dette, arbejdes der på at finde afklaringer og løsninger, såvel principielt som konkret i forhold til vores kommende udstilling. Danmarks Kaninavlerforening har taget kontakt gennem relevante myndigheder.

 

 

SYGDOMSUDBRUD I DANMARK

 

Danmarks Kaninavlerforening udsendte igår følgende meddelelse på sin hjemmeside:

 

"Mistanke om VHD

Der er mistanke om et udbrud af VHD i en besætning med mange dødsfald. Der er udtaget materiale og sendt til laboratoriemæssig undersøgelse. Situationen i besætningen er fastfrosset, så der ikke er kontakt til andre kaniner og mennesker, der har med kaniner at gøre.

 

Hvis diagnosen bliver stillet, vil Fødevarestyrelsen udstikke retningslinier for håndtering af situationen. VHD er den alvorligste sygdom, der kan ramme et kaninhold, og overalt i Europa (- Norge, Finland og Island har der været rapporteret om stor og stigende udbredelse af sygdommen.)

 

Når svar på undersøgelsen foreligger vil der blive givet videre orientering.

 

Jørgen Larsen”

 

 

LØBENDE ORIENTERING FRA DVÆRGKANINKLUBBEN TIL DIG

 

Hvor ikke ønsket det end måtte være med et sygdomsudbrud i Danmark, så aktualiserer situationen behovet for hurtigt at kunne komme i kontakt med klubbens medlemmer.

 

De nye opbyggede komminikationsplatforme i Dværgkaninklubben i 2016 giver bestyrelsen mulighed for hurtigt at kunne meddele sig til medlemmerne.

 

På klubbens hjemmeside www.dvaergkaninklubben.dk kan du under fanen Medlemsinfo - Sidste nyt fra klubben, læse nyt i takt med at det bliver lagt ud.

 

Ligeledes vil der blive sendt ekstraordinær nyhedsmail ud til alle, der har tilmeldt sig at modtage månedligt nyhedsbrev fra klubben.

Og dertil vil du gennem opslag på klubbens Facebookside kunne læse nyt.

 

- Husk Dværgkaninklubben har en åben FB side for alle dværgkanininteresserede i Danmark, og en lukket FB side kun for klubbens medlemmer: Dværgkaninklubben Medlemsnyt. Det er på sidstnævnte side, at du som medlemmer vil blive orienteret.

 

Du har selv kontakt til andre klubmedlemmer. Se til at de får tilmeldt sig.. enten til nyhedsbrevet via mail, eller på FB siden. Det kan vise sig vigtigt at nå dem med information. Og i øvrigt vil de være mest ajour med nyheder fra klubben ved at være del af disse to mulige kontaktflader.

 

Lige nu er halvdelen af klubbens medlemmer tilmeldt.

 

Send anmodning på FB siden, eller mail til kontakt@dvaergkaninklubben.dk.

 

 

De bedste hilsner

 

Lars Ellyton - Medieansvarlig

 

 

 

 

TUR TIL BORNHOLM -

 

STADIG LEDIGE PLADSER, OG NYT ANGÅENDE TRANSPORTMULIGHEDER

 

Det er rigtig glædeligt, at der nu er 35 tilmeldte til vores tur med overnatninger.

 

Der er stadig tid og mulighed for at melde sig til. På Sverres Hotel er der nemlig stadig forreserverede pladser.

 

Tilmeldings- og betalingsfrist er d. 20. juli, så meld dig til, og deltag i nogle spændende kanindage med klubmesterskaber, kammeratskab og udflugter.

 

Tilmelding sker til Dorthe Jensen, 40 13 79 56 eller på mail dj.aehu@live.com

 

Sverres Hotel ligger få hundrede meter fra det BB Hotel, hvor vi også er.

 

Prisen er kr. 600,- pr. nat for dobbeltværelse, og her findes også to enkeltværelser til kr. 450,-/nat.

 

 

Jens Kjøller har været så venlig at supplere med følgende oplysninger angående transport til og fra Bornholm:

 

"Jeg kan oplyse, at +65 billetter også gælder for førtidspensionister med et DSB kort, desuden er Dat begyndt at flyve direkte fra Billund til Bornholm".

 

 

TILLYKKE - JØRGEN LARSEN 70 ÅR

 

Jørgen Larsen, Horsens har valgt at runde de 70 år, og herfra skal lyde et stort tillykke.

 

Du kan gøre enhver kvinde misundelig. Ikke forandret dig igennem 30 år. Godt gået.

 

Bestyrelsen var repræsenteret ved fejring hos Jørgen, og var naturligvis spændte på hvad gavebordet indeholdt.

Måske var det denne gang, at …. Men nej.

 

Trods mange års tilløb er det stadig ikke lykkedes Jørgen at blive ejer og opdrætter af Hermelin Hollændertegnet. Bent Turbo Jensen står stadig klar til at indkøbe dyr fra udlandet, hvis det danske udvalg ikke er tilstrækkeligt ; )

 

 

 

 

VALG TIL DK´s HOVEDBESTYRELSE

 

Der har været afholdt repræsentantskabsmøde i Danmarks Kaninavlerforening lørdag d. 21. maj 2016 i Ullerslev.

 

Et af punkterne var valg til hovedbestyrelsen.

 

Her blev to store kapaciteter fra Dværgkaninklubben valgt ind, nemlig Bent Turbo Jensen og Erik Rasmussen.

 

Vi ønsker jer tillykke med valget, og ser frem til jeres gode arbejde, til gavn og glæde for fremgang og udbredelse af racekaninavlen i Danmark.

 

- Repræsentantskabsmødet er årligt, og er den øverste myndighed inden for Danmarks Kaninavlerforening -

 

 

 

TILLYKKE - JØRGEN KNUDSEN 70 ÅR

 

En af klubbens store profiler, mangeårig avler og topopdrætter af blå og brun zobel samt siameser Hermeliner - og tidligere medlem af bestyrelsen.. Jørgen Knudsen, fyldte 70 år den 29. april 2016, og klubben ønsker ham hjertelig tillykke med dagen.

 

En hædersmand, som i årtier har præsteret absolut topklasse raceopdræt. Indbegrebet af seriøsitet.

 

 

 

 

INDBETALING FOR BOOKNING AF OVERNATNING PÅ B & b OG HOTEL I RØNNE - BORNHOLM

 

Husk at indbetalingsfristen for bookning af B & B overnatning i Rønne ved klubbens klubmesterskaber i oktober måned er d. 23. maj 2016.

Og sidste chance forlænget til 25. maj 2016.

 

Hvis du booker overnatning hos os til Hotel Sverres Hotel er indbetalingsfristen 20. juli 2016.

 

Har du spørgsmål, så kontakt formand Dorthe Jensen - tel. 4013 7956 - mail: dj.aehu@live.com.

 

 

 

FORHÅNDSTILMELDING FOR OVERNATNING VED DEN NORDTYSKE JUBILÆUMSUDSTILLING 1-2. OKTOBER 2016

 

Husk at det er primo juni vi har første deadline på forhåndsbookning af god, solid og enkel overnatning i forbindelse med besøg på den nordtyske Hermelinklubs 50 års jubilæumsudstilling d. 1 - 2. oktober 2016. Vi er alle deltagende inviteret til at deltage i klubbens festaften.

 

Giv en forhåndstilmelding til formand Dorthe Jensen - tel. 4013 7956 - mail: dj.aehu@live.com.

 

Vi glæder os til en spændende sviptur - kun 40 km. syd for Flensborg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved